Αναλυτικό Υπερηχογράφημα Ανατομίας - Β' επιπέδου (20-22 εβδομάδες)

Αποτελεί εξέταση που συνιστάται σε όλες τις κυήσεις.

Αναλυτικό Υπερηχογράφημα Ανατομίας - Β' επιπέδου (20-22 εβδομάδες)

Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι:

 • η ανίχνευση πιθανού προβλήματος στην ανατομία του εμβρύου.
 • η εξέταση των ελασσόνων ανωμαλιών ή δεικτών για χρωμοσωμικές ανωμαλίες.
 • ο προσδιορισμός του κινδύνου πρόωρου τοκετού.
 • ο προσδιορισμός του κινδύνου προεκλαμψίας και  υπολειπόμενης σωματικής ανάπτυξης του εμβρύου.

Διενεργείται από την 20η ως την 22η της κύησης.

Το αναλυτικό υπερηχογράφημα ανατομίας – Β΄ επιπέδου περιλαμβάνει μία σειρά μετρήσεων για τον έλεγχο της ανάπτυξης και τον υπολογισμό του βάρους του εμβρύου (βιομετρία) , έλεγχο του πλακούντα, εκτίμηση του αμνιακού υγρού και αναλυτικό έλεγχο των οργάνων του εμβρύου για συγγενείς ανωμαλίες.

Αναλυτικό Υπερηχογράφημα Ανατομίας - Β' επιπέδου (20-22 εβδομάδες)

Ο έλεγχος της ανατομίας του εμβρύου γίνεται κατά συστήματα, καλύπτοντας όλα τα ζωτικά όργανα. Έτσι εξετάζονται με ξεχωριστές υπερηχογραφικές τομές:

 • η φυσιολογική οστική πυκνότητα και το σχήμα του κρανίου
 • τα ημισφαίρια του εγκεφάλου, οι κοιλίες και η παρεγκεφαλίδα
 • οι φακοί των ματιών, η μύτη με τους ρώθωνες,  η υπερώα, η κάτω γνάθος, η γλώσσα, ο φάρυγγας, τα χείλη, το αυτί και το προφίλ του προσώπου
 • η κυρτότητα, το σχήμα, η οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης και των λαγονίων οστών
 • ο αυχένας, ο θώρακας και οι πνεύμονες
 • oi τέσσερις  κοιλότητες της καρδιάς, τα τρία αγγεία του θώρακα, το αορτικό τόξο, η  έκφυση της αορτής  και της πνευμονικής, η δεξιά υποκλείδιος
 • το κοιλιακό τοίχωμα
 • το γαστρεντερικό σύστημα
 • τα νεφρά, η ουροδόχος κύστη και τα γεννητικά όργανα
 • το σχήμα και η οστική πυκνότητα του βραχιονίου οστού, της κερκίδας, της ωλένης, του μηριαίου, της κνήμης και της περόνης, οι παλάμες, τα δάκτυλα και τα πέλματα

Αναλυτικό Υπερηχογράφημα Ανατομίας - Β' επιπέδου (20-22 εβδομάδες)

Κατά την εξέταση χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνικές απεικόνισης, για βελτίωση της ικανότητας ανίχνευσης πιθανών ανατομικών βλαβών. Έτσι, μεταξύ των άλλων πραγματοποιείται σάρωση (MRI technique) του εγκεφάλου και πολυεπίπεδες τομές της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων του θώρακα με την χρήση τρισδιάστατης απεικόνισης (3D-TUI). Παρ’όλα αυτά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα φυσιολογικό υπερηχογράφημα δεν μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη ανατομικών ανωμαλιών, αλλά όσο πιο λεπτομερής είναι ο έλεγχος, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα ύπαρξής τους.

Η εξέταση πραγματοποιείται λαμβάνοντας συγκεκριμένες υπερηχογραφικές τομές, όπως αυτές καθορίζονται από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα του Ιδρύματος Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation-FMF) , οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι εμφανίζουν την υψηλότερη ευαισθησία στην ανίχνευση πιθανών ανωμαλιών του εμβρύου. Για παράδειγμα, αναφορικά με τις πιθανές συγγενείς καρδιοπάθειες, με την εξέταση αυτή μπορούν να ανιχνευτούν ως και το 75% των ανωμαλιών της καρδιάς, όταν τα υπόλοιπα αντίστοιχα πρωτόκολλα  υπερηχογραφήματος ανατομίας – Β΄ επιπέδου παρουσιάζουν ποσοστό ανίχνευσης της τάξης του 50%.

Κατά την διάρκεια του αναλυτικού υπερηχογραφήματος ανατομίας – Β΄ επιπέδου εξετάζονται και οι ελάσσονες ανωμαλίες ή δείκτες για χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι το προρινικό οίδημα, το υπερηχογενές έντερο, η απλασία ή η υποπλασία  του ρινικού οστού, η αυξημένη αυχενική πτυχή, ο υδροκέφαλος  και η έκτοπη  πορεία της δεξιάς υποκλειδίου. Η ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων δεικτών συνήθως δεν συνιστά από μόνη της πρόβλημα, αυξάνει όμως την πιθανότητα να πάσχει το έμβρυο από κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία. Αξίζει να τονιστεί ότι το αναλυτικό υπερηχογράφημα ανατομίας – Β΄ επιπέδου έχει χαμηλή ευαισθησία ανίχνευσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών, καθώς για παράδειγμα  το 40% των παιδιών με σύνδρομο Down εμφανίζονται φυσιολογικά κατά την εξέταση αυτή. Η ανίχνευση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών γίνεται με τον υπερηχογραφικό έλεγχο των 11-13 εβδομάδων (αυχενική διαφάνεια). Οι διάφοροι υπερηχογραφικοί δείκτες του Β΄ επιπέδου θεωρούνται «ελάσσονες» και, αν είναι παρόντες, χρησιμοποιούνται μόνο για τον επαναπροσδιορισμό των πιθανοτήτων για χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο Α΄ τρίμηνο.

Κατά το αναλυτικό υπερηχογράφημα ανατομίας – Β΄ επιπέδου εξετάζεται  επίσης ο τράχηλος της μήτρας και η ροή του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες (δείτε τις αντίστοιχες ενότητες). Με τον τρόπο αυτό μπορεί προσδιοριστεί ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού, προεκλαμψίας και υπολειπόμενης σωματικής ανάπτυξης του εμβρύου.

Στις περιπτώσεις που το έμβρυο έχει την κατάλληλη θέση, γίνεται απεικόνισή του με τη μέθοδο της τρισδιάστατης (3D και 4D) υπερηχογραφίας.

Αναλυτικό Υπερηχογράφημα Ανατομίας - Β' επιπέδου (20-22 εβδομάδες)

Στο τέλος της επίσκεψης θα πάρετε ένα φάκελο που περιλαμβάνει μία αναφορά και φωτογραφίες από όσα έχουμε ελέγξει (φωτογραφίες ανατομίας και 3D) καθώς, και τον υπέρηχο καταγεγραμμένο σε DVD,  ώστε να μπορείτε να δείτε την ταινία όσες φορές θέλετε.

Χρόνος εξέτασης ~ 60 λεπτά.

Για να δείτε τα ονόματα των Ελλήνων γιατρών που φέρουν την διεθνή άδεια Αναλυτικής Εξέτασης Ανατομίας του εμβρύου (Β-επιπέδου) από το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation-FMF), πατήστε εδώ.