Εκκενωτική Παρακέντηση Πολυαμνίου

Με την επέμβαση αυτή επιτυγχάνεται η ελάττωση του όγκου του αμνιακού υγρού σε περιπτώσεις πολυαμνίου, με σκοπό την ανακούφιση της εγκύου από την έντονη δυσφορία ή/και την δύσπνοια, καθώς και την μείωση του κινδύνου πρόωρης ρήξης των υμένων και πρόωρου τοκετού.

Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι παρόμοια της αμνιοπαρακέντησης. Η συνολική διαδικασία διαρκεί 10-15 λεπτά περίπου. Στο χρονικό αυτό διάστημα μπορούμε να αναρροφήσουμε ως και 1500ml υγρού, ενώ ποσότητα του δείγματος μπορεί να σταλεί για περαιτέρω έλεγχο σε ειδικό κυτταρογεννετικό εργαστήριο.

Η  εκκενωτική παρακέντηση πολυαμνίου είναι επεμβατική μέθοδος και περικλείει κινδύνους, με συχνότερο αυτόν της αποβολής σε ποσοστό 1%. Ο κίνδυνος  είναι  μικρότερος, όταν η επέμβαση πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο γιατρό.

Για να δείτε τα ονόματα των Ελλήνων γιατρών που φέρουν την διεθνή άδεια εκτέλεσης ενδομήτριων επεμβάσεων από το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation-FMF), πατήστε εδώ.