Υδροϋπερηχογράφημα Μήτρας (δισδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης 2D / 3D)

Πρόκειται για διακολπικό γυναικολογικό υπερηχογράφημα δισδιάστατης ή/και τρισδιάστατης απεικόνισης (2D/3D) μετά από έγχυση μικρής ποσότητας φυσιολογικού ορού στη μήτρα μέσω του τραχήλου.

Συνήθως διενεργείται στο πρώτο μισό του κατά μηναίου κύκλου και μας επιτρέπει να ελέγξουμε την ανατομία των έσω γεννητικών οργάνων της γυναίκας.   

Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η εξαιρετικής λεπτομέρειας απεικόνιση του ενδομήτριου που επιτυγχάνεται. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται διεθνώς ως  εξέταση εκλογής σε περιπτώσεις παθολογίας του ενδομητρίου, όπως πολύποδες. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αντικαταστήσει την διαγνωστική υστεροσκόπηση.

Διάρκειά της εξέτασης ~ 10 λεπτά.

Στο τέλος της επίσκεψης, παίρνετε ένα φάκελο που περιλαμβάνει μία αναφορά και φωτογραφίες από όσα έχουμε ελέγξει.