Υπερηχογραφικός Έλεγχος - 11η-13+6 εβδομάδων (Αυχενική διαφάνεια)

Αποτελεί εξέταση που συνιστάται σε όλες τις κυήσεις.

Υπερηχογραφικός Έλεγχος - 11η-13+6 εβδομάδων (Αυχενική διαφάνεια)

Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι:

 • ο υπολογισμός της πιθανότητας για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου.
 • ο έλεγχος της ανατομίας του εμβρύου για εύρεση σοβαρών ανατομικών ανωμαλιών.
 • ο υπολογισμός της πιθανότητας πρόωρου τοκετού.
 • ο υπολογισμός της πιθανότητας προεκλαμψίας και  υπολειπόμενης σωματικής ανάπτυξης του εμβρύου.

Πραγματοποιείται μεταξύ 11η  και 13+6 εβδομάδας της κύησης.  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης και ειδικά όταν δεν έχει προηγηθεί το υπερηχογράφημα αρχόμενης κύησης, επιβεβαιώνεται η παρουσία ενός ή περισσοτέρων εμβρύων εντός της μήτρας. Σε περιπτώσεις πολύδυμων κυήσεων προσδιορίζεται η χοριονικότητα δηλαδή ο αριθμός των πλακούντων καθώς και ο αριθμός των σάκων.

Υπολογίζεται η ηλικία της κύησης και την πιθανή ημερομηνία τοκετού βάσει του κεφαλουριαίου μήκους του εμβρύου.

Αναφορικά με τις  χρωμοσωμικές ανωμαλίες, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν το έμβρυο έχει χρωμοσωμική ανωμαλία ή όχι,  είναι να προβούμε σε  επεμβατική μέθοδο, όπως είναι η βιοψία τροφοβλάστης  (CVS) ή η αμνιοπαρακέντηση (Amnio), στις οποίες εξετάζουμε το γενετικό υλικό του εμβρύου. Ωστόσο, οι επεμβατικές αυτές μέθοδοι εμπεριέχουν τον κίνδυνο της αποβολής της τάξης του 1%. Για το λόγο αυτό, η απόφαση για το αν θα προβούμε ή όχι σε μια τέτοια επέμβαση είναι καλύτερο να βασίζεται σε μία εξέταση που υπολογίζει την εξατομικευμένη πιθανότητα χρωμοσωμικής ανωμαλίας του εμβρύου. 

Η εξέταση που υπολογίζει την εξατομικευμένη πιθανότητα ή κίνδυνο που έχει το έμβρυο να πάσχει από τις τρεις πιο συχνές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, το σύνδρομο Down, Patau και Edwards (δηλαδή από τις τρισωμίες 21, 13 και 18 αντίστοιχα) με την μεγαλύτερη ακρίβεια, γίνεται κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο των 11η-13+6 εβδομάδων.

Για τον καθορισμό του κινδύνου συνυπολογίζονται:

 • η ποσότητα του υγρού στο πίσω μέρος του αυχένα του εμβρύου (αυχενική διαφάνεια)
 • η παρουσία του ρινικού οστού
 • η διαφυγή του αίματος στην τριγλώχινα βαλβίδα της καρδιάς του εμβρύου
 • η ροή του αίματος στο φλεβώδη πόρο του εμβρύου
 • η καρδιακή συχνότητα του εμβρύου
 • η παρουσία ή όχι κάποιας ανατομικής ανωμαλίας του εμβρύου
 • η ηλικία της μητέρας
 • το ιστορικό προηγούμενων κυήσεων
 • τα επίπεδα στο αίμα της μητέρας των ορμονών PAPP-A και  b-HCG. Οι ορμόνες αυτές προέρχονται από τον πλακούντα και στον υπολογισμό του τελικού ρίσκου είναι βασικό να γνωρίζουμε το ακριβές βάρος της εγκύου

Υπερηχογραφικός Έλεγχος - 11η-13+6 εβδομάδων (Αυχενική διαφάνεια)

Μόνο αν συνδυαστούν όλοι οι παραπάνω δείκτες, η εξέταση μπορεί να ανιχνεύσει τα προσβεβλημένα έμβρυα με μεγάλη ακρίβεια. Για παράδειγμα, η ευαισθησία του τεστ για το σύνδρομο Down αγγίζει το  97%. Η μη χρήση κάποιας από τις παραπάνω παραμέτρους μειώνει την ικανότητα ανίχνευσης του τεστ.  

Στο κέντρο μας  διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά επάρκειας από το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου ( Fetal Medicine Foundation-FMF) του Λονδίνου που ανέπτυξε αυτή τη μέθοδο και ο υπολογισμός του κινδύνου γίνεται με την χρήση του Astraia, του μοναδικού λογισμικού στην Ελλάδα που είναι εγκεκριμένο για τον λόγο αυτό από το FMF.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, βάσει της πιθανότητας που έχει υπολογιστεί να πάσχει το έμβρυο από χρωμοσωμική ανωμαλία, οι γονείς αποφασίζουν αν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω έλεγχο ή όχι.

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος των 11η-13+6 εβδομάδων (Αυχενική διαφάνεια) περιλαμβάνει επίσης την εξέταση της ανατομίας του παιδιού. Έτσι, ελέγχουμε το κρανίο, τον εγκέφαλο, τους φακούς των ματιών, την υπερώα, τα άνω και κάτω άκρα, την καρδιά, το στομάχι, τα νεφρά, την ουροδόχο κύστη, την σπονδυλική στήλη, το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα και τον ομφάλιο λώρο. Η εξέταση της ανατομίας του 1ου τριμήνου πραγματοποιείται λαμβάνοντας συγκεκριμένες υπερηχογραφικές τομές, όπως αυτές καθορίζονται από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα του Ιδρύματος Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation-FMF) , οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι εμφανίζουν την υψηλότερη ευαισθησία στην ανίχνευση πιθανών ανωμαλιών κατά την πρώιμη αυτή ηλικία της κύησης. Έτσι  ένα σημαντικό ποσοστό σοβαρών ανατομικών ανωμαλιών μπορούν να ανιχνευθούν σε αυτό το στάδιο κάτι που μας δίνει την «πολυτέλεια» της έγκαιρης διάγνωσης.

Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο των 11η-13+6 εβδομάδων (Αυχενική διαφάνεια) εξετάζεται  επίσης ο τράχηλος της μήτρας και η ροή του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες (δείτε τις αντίστοιχες ενότητες). Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους αλγόριθμους του λογισμικού Astraia, μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα πρόωρου τοκετού, προεκλαμψίας και  υπολειπόμενης σωματικής ανάπτυξης του εμβρύου.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπολογιστεί η πιθανότητα πρόωρου τοκετού, προεκλαμψίας και υπολειπόμενης σωματικής ανάπτυξης του εμβρύου.

Στις περιπτώσεις που το έμβρυο έχει την κατάλληλη θέση, γίνεται απεικόνισή του με τη μέθοδο της τρισδιάστατης (3D και 4D) υπερηχογραφίας.

Υπερηχογραφικός Έλεγχος - 11η-13+6 εβδομάδων (Αυχενική διαφάνεια)

Στο τέλος της επίσκεψης θα πάρετε ένα φάκελο που περιλαμβάνει μία αναφορά και φωτογραφίες από όσα έχουμε ελέγξει (φωτογραφίες ανατομίας και 3D) καθώς, και τον υπέρηχο καταγεγραμμένο σε DVD,  ώστε να μπορείτε να δείτε την ταινία όσες φορές θέλετε.

Χρόνος εξέτασης ~ 45 λεπτά.

Το κέντρο μας συνεργάζεται με αναγνωρισμένο από το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation-FMF) εργαστήριο για τις βιοχημικές εξετάσεις (PAPP-A και β-hCG).

Για να δείτε τα ονόματα των Ελλήνων γιατρών που φέρουν από το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation-FMF) την διεθνή άδεια εξέτασης:

της Αυχενικής Διαφάνειας, πατήστε εδώ.

του Ρινικού Οστού, πατήστε εδώ.

του Φλεβώδη Πόρου, πατήστε εδώ.

της Τριγλώχινας Βαλβίδας, πατήστε εδώ.