Λίγα λόγια για την Ιατρική Εμβρύου και τον υπερηχογραφικό έλεγχο

Η ιατρική εμβρύου (Fetal Medicine) είναι κλάδος της ιατρικής που περιλαμβάνει την εξέταση και την αξιολόγηση της κατάστασης του εμβρύου, καθώς και την διάγνωση και θεραπεία των  εμβρυϊκών ασθενειών και ανωμαλιών. Είναι μια σχετικά νέα εξειδίκευση που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα από την αρχή της δεκαετίας του ’90 και μετά, όταν εισήχθη η αυχενική διαφάνεια από τον Καθηγητή Κύπρο Νικολαΐδη.  

Λίγα λόγια για την Ιατρική Εμβρύου και τον υπερηχογραφικό έλεγχο

Η ιατρική εμβρύου μπορεί αυθαίρετα να διαιρεθεί  σε δύο κλάδους: στην προγεννητική διάγνωση και στην θεραπεία του εμβρύου. Η θεραπεία του εμβρύου περιλαμβάνει την χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής και την χειρουργική αντιμετώπιση ανωμαλιών του εμβρύου (ενδομήτρια χειρουργεία).

Η προγεννητική διάγνωση επιτυγχάνεται με επεμβατικές μεθόδους, όπως είναι για παράδειγμα η βιοψία τροφοβλάστης, η αμνιοπαρακέντηση, η εμβρυοσκόπηση  και με μη επεμβατικές, όπως είναι η μαγνητική τομογραφία του εμβρύου. Η  πιο συχνή όμως μη επεμβατική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την προγεννητική διάγνωση είναι ο υπερηχογραφικός έλεγχος του εμβρύου.

Η ιατρική εμβρύου απαιτεί εκπαίδευση για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων αναφορικά με την παθολογία της κύησης  και ικανοτήτων για την χρήση ειδικών τεχνικών. Το αποτέλεσμα τόσο των μεθόδων θεραπείας του εμβρύου, όσο και αυτών της  προγεννητικής διάγνωσης, εξαρτώνται ουσιαστικά από την εκπαίδευση και τις ικανότητες του ιατρού που τις πραγματοποιεί. Για παράδειγμα σε κάθε υπερηχογραφικό έλεγχο, ο εξεταστής θα πρέπει να γνωρίζει ποιες είναι οι κατάλληλες υπερηχογραφικές τομές που έχουν την μεγαλύτερη ευαισθησία στο να ανιχνεύσουν πιθανές ανωμαλίες. Επίσης θα πρέπει να έχει την τεχνογνωσία πώς να κάνει τις λήψεις αυτών των τομών και τέλος θα πρέπει να γνωρίζει πώς να τις ερμηνεύσει. Έτσι ένα «φυσιολογικό» υπερηχογράφημα Β΄ επιπέδου από κάποιον που δεν έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, δε σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, ενώ αν γίνει από κάποιον ειδικό, σημαίνει ότι η πιθανότητα του εμβρύου να πάσχει από κάποια ανωμαλία είναι σημαντικά μικρή.

Σχετικά με την διενέργεια υπερηχογραφημάτων όσο αναφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με το νόμο της  Ελληνικής Κυβέρνησης (Π.Δ. 228/2000: ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ( ΦΕΚ Α ́197/12.9.2000) όπως τροποποιήθηκε με το Π . Δ . 210/20031  ,  ΦΕΚ Α ́ 168/2.7.2003,  και ισχύει σήμερα) απαιτείται εκπαίδευση 6 μηνών, μετά την απόκτηση της ειδικότητας του γυναικολόγου-μαιευτήρα, σε κάποιο ελληνικό ή ξένο τμήμα υπερήχων και μετά προφορικές εξετάσεις για την λήψη της άδειας εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων. Αυτή ονομάζεται πιστοποίηση από το Κ.Ε.Σ.Υ και αναφέρεται στον αν ένας ιατρός έχει την νόμιμη άδεια ή όχι να εκτελεί υπερηχογραφήματα της ειδικότητάς του. Δεν αξιολογεί την ικανότητα του ιατρού στην εκτέλεση των ειδικών υπερηχογραφημάτων της ιατρικής εμβρύου. 

Από  τις ξένες πιστοποιήσεις οι πιο γνωστές είναι αυτές που προέρχονται από το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation-FMF).

Αναφέρονται στην εκτέλεση κάθε υπερηχογραφήματος που χρησιμοποιείται στην ιατρική εμβρύου ξεχωριστά, δηλαδή στην μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας, του ρινικού οστού, του φλεβώδους πόρου, της τριγλώχινας βαλβίδας, του Β΄επιπέδου, της καρδιάς, των Dopplers, των μητριαίων αρτηριών, του τραχήλου, καθώς και στις ενδομήτριες επεμβάσεις. Οι περισσότερες από τις πιστοποιήσεις αυτές είναι ετήσιες.  Το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου ( Fetal Medicine Foundation-FMF) ελέγχει κάθε χρόνο τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να διατηρείται η αξιοπιστία και το υψηλό επίπεδό τους και ανανεώνει ή όχι την αντίστοιχη άδεια του ιατρού. Τότε το όνομά του εμφανίζεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Να τονιστεί εδώ πως οι άδειες που προέρχονται από το FMF και αναφέρονται στον εκτίμηση ρίσκου, είναι οι μόνες που αποδέχεται το λογισμικό Astraia για τον υπολογισμό των αντιστοίχων αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, για να υπολογιστεί το ρίσκο του εμβρύου να πάσχει από κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία, θα πρέπει ο γιατρός να έχει επάρκεια στην εκτέλεση της συγκεκριμένης εξέτασης από το FMF και μάλιστα για τον κάθε υπερηχογραφικό δείκτη χωριστά. Δηλαδή θα πρέπει να φέρει ενεργές άδειες από το FMF για την μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας, του ρινικού οστού, του φλεβώδους πόρου και της τριγλώχινας βαλβίδας. Μόνο τότε το Astraia μπορεί να υπολογίσει το ρίσκο, το οποίο είναι και το επίσημο ρίσκο από το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου ( Fetal Medicine Foundation-FMF).

Μπορείτε να δείτε τα ονόματα των Ελλήνων γιατρών που φέρουν ενεργές  άδειες εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων από το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation-FMF) πατώντας εδώ.

Όταν κάποιος γιατρός συμπληρώσει δύο τουλάχιστον χρόνια εξειδίκευσης στον τομέα της ιατρικής εμβρύου σε κάποιο διεθνές ανεγνωρισμένο κέντρο, αποκτήσει επαρκή θεωρητική κατάρτιση, αξιόλογο κλινικό και επιστημονικό έργο και περάσει με επιτυχία τις σχετικές εξετάσεις και αξιολογήσεις, τότε του απονέμεται το Δίπλωμα Ιατρικής Εμβρύου από το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation-FMF) και την International Educational Committee.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ.

Ο κάτοχος του διπλώματος θεωρείται πως έχει αποκτήσει ένα υψηλό επίπεδο επάρκειας στην κλινική αντιμετώπιση των κυήσεων υψηλού κινδύνου και την παθολογία της κύησης, στην εξέταση, διάγνωση και θεραπεία του εμβρύου.

Μπορείτε να δείτε τα ονόματα των Ελλήνων γιατρών που φέρουν το δίπλωμα ιατρικής εμβρύου από το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation-FMF) και την International Educational Committee πατώντας εδώ.

Category: