Μείωση Πολύδυμων Κυήσεων (11-14 εβδομάδες)

Η εκλεκτική μείωση εμβρύων συνήθως πραγματοποιείται σε κυήσεις με περισσότερα από δυο έμβρυα.

Σκοπός της επέμβασης είναι η μείωση του αριθμού των εμβρύων ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι που φέρει μια πολύδυμη κύηση.

Επίσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κυήσεις στις οποίες ένα ή περισσότερα έμβρυα έχουν κάποια ανωμαλία και οι γονείς επιλέγουν να συνεχίσουν την κύηση μόνο με τα υγιή έμβρυα. 

Συνηθέστερες ενδείξεις είναι:

  • Σε περιπτώσεις που υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος πρόωρου τοκετού (πολύδυμες κυήσεις μεγαλύτερες των τριδύμων, δίδυμες κυήσεις σε γυναίκες με συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας κ.α.)
  • Σε περιπτώσεις που η δίδυμη κύηση αντενδείκνυται λόγω σοβαρών παθολογικών καταστάσεων της μητέρας (καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες κ.α)
  • Επιθυμία της εγκύου

Η εκλεκτική μείωση εμβρύων πραγματοποιείται στο τέλος του 1ου τριμήνου έτσι ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της ανατομίας και ο υπολογισμός της πιθανότητας χρωμοσωμικής ανωμαλίας σε κάθε ένα από τα έμβρυα, πριν την επέμβαση.

Η διαδικασία γίνεται μετά από τοπική αναισθησία και περιλαμβάνει την είσοδο λεπτής βελόνας στην μήτρα υπό συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο. Με ενδοκαρδιακή έγχυση χλωριούχου καλίου πραγματοποιείται καρδιακή ασυστολία στο έμβρυο.

Η εκλεκτική μείωση εμβρύων περικλείει κινδύνους, με συχνότερο αυτόν της  απώλειας της κύησης που κυμαίνεται μεταξύ 4-8%.  Ο κίνδυνος  είναι  μικρότερος, όταν η επέμβαση πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο γιατρό.

Για να δείτε τα ονόματα των Ελλήνων γιατρών που φέρουν την διεθνή άδεια εκτέλεσης ενδομήτριων επεμβάσεων από το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation-FMF), πατήστε εδώ.