Πρώιμο Υπερηχογράφημα Ανατομίας (Πρώιμο Β' Επιπέδου) -a-test (15-20 εβδομάδες)

Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι:

  • η πρώιμη εκτίμηση της ανατομίας του εμβρύου.
  • να υπολογιστεί η πιθανότητα χρωμοσωμικών ανωμαλιών και δισχιδούς ράχης.
  • να προσδιοριστεί ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού.
  • να προσδιοριστεί ο κίνδυνος προεκλαμψίας και  υπολειπόμενης σωματικής ανάπτυξης του εμβρύου.

Ελέγχονται  όλα τα ζωτικά όργανα του εμβρύου (κρανίο, εγκέφαλος, πρόσωπο, τράχηλος-δέρμα, σπονδυλική στήλη, θώρακας, καρδιά, γαστρεντερικό, ομφάλιος λώρος, πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, ουροποιητικό, γεννητικά όργανα, χέρια, πόδια). Ελέγχονται επίσης ο πλακούντας και το αμνιακό υγρό.

Μπορεί να συνδυαστεί με το λεγόμενο a-test που πρόκειται για την μέτρηση  τριών ορμονών στο μητρικό αίμα (Χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG), α-φετοπρωτείνη (AFP), ασύζευκτη οιστριόλη (uE3)). Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται η πιθανότητα χρωμοσωμικών ανωμαλιών και δισχιδούς ράχης του εμβρύου. Να τονιστεί εδώ ότι η εξέταση αυτή έχει αισθητά χαμηλότερη ευαισθησία για την ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών, σε σύγκριση με την συνδυασμένη εξέταση της 11ης -13ης εβδομάδας και συνήθως γίνεται όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει πραγματοποιηθεί η τελευταία. Για παράδειγμα και όσο αναφορά το σύνδρομο Down, η ευαισθησία του τεστ δεν ξεπερνά το 70%.

Συνδυάζεται με εξέταση του τραχήλου της μήτρας και της ροής του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες (δείτε τις αντίστοιχες ενότητες). Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προσδιοριστεί ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού, προεκλαμψίας και υπολειπόμενης σωματικής ανάπτυξης του εμβρύου.

Στις περιπτώσεις που το έμβρυο έχει την κατάλληλη θέση, γίνεται απεικόνισή του με τη μέθοδο της τρισδιάστατης (3D και 4D) υπερηχογραφίας.

Στο τέλος της επίσκεψης θα πάρετε ένα φάκελο που περιλαμβάνει μία αναφορά και φωτογραφίες από όσα έχουμε ελέγξει (φωτογραφίες ανατομίας και 3D) καθώς, και τον υπέρηχο καταγεγραμμένο σε DVD,  ώστε να μπορείτε να δείτε την ταινία όσες φορές θέλετε.

Χρόνος εξέτασης ~ 30 λεπτά. 

Το κέντρο μας συνεργάζεται με αναγνωρισμένο από το το Ίδρυμα Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Foundation-FMF) κέντρο για τις βιοχημικές εξετάσεις του A-test.