Επεμβάσεις

Εκκενωτική Παρακέντηση Πολυαμνίου

Με την επέμβαση αυτή επιτυγχάνεται η ελάττωση του όγκου του αμνιακού υγρού σε περιπτώσεις πολυαμνίου, με σκοπό την ανακούφιση της εγκύου από την έντονη δυσφορία ή/και την δύσπνοια, καθώς και την μείωση του κινδύνου πρόωρης ρήξης των υμένων και πρόωρου τοκετού.

Μείωση Πολύδυμων Κυήσεων (11-14 εβδομάδες)

Η εκλεκτική μείωση εμβρύων συνήθως πραγματοποιείται σε κυήσεις με περισσότερα από δυο έμβρυα.

Σκοπός της επέμβασης είναι η μείωση του αριθμού των εμβρύων ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι που φέρει μια πολύδυμη κύηση.

Επίσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κυήσεις στις οποίες ένα ή περισσότερα έμβρυα έχουν κάποια ανωμαλία και οι γονείς επιλέγουν να συνεχίσουν την κύηση μόνο με τα υγιή έμβρυα. 

Αμνιοπαρακέντηση (μετά την 16η εβδομάδα της κύησης)

Σκοπός της εξέτασης είναι η προγεννητική διάγνωση γενετικών νοσημάτων και παθήσεων του εμβρύου. Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να διαγνωστεί οποιαδήποτε χρωμοσωμική ανωμαλία, όπως είναι το σύνδρομο Down. Επίσης, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο γονιδιακών νοσημάτων, όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, η κυστική ίνωση, κ.ά.

Συνηθέστερες ενδείξεις είναι:

Λήψη Τροφοβλάστης - CVS (μετά την 11η εβδομάδα της κύησης)

Σκοπός της εξέτασης είναι η προγεννητική διάγνωση γενετικών νοσημάτων και παθήσεων του εμβρύου. Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να διαγνωστεί οποιαδήποτε χρωμοσωμική ανωμαλία, όπως είναι το σύνδρομο Down. Επίσης, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο γονιδιακών νοσημάτων, όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, η κυστική ίνωση, κ.ά.

Συνηθέστερες ενδείξεις είναι:

Subscribe to RSS - Επεμβάσεις