Βιοφυσικό Προφίλ (28-42 εβδομάδες)

Πρόκειται για το συνδυασμό υπερηχογραφήματος Ανάπτυξης- Doppler και computerised καρδιοτοκογραφίας.

Με το καρδιοτοκογράφημα, καταγράφονται οι συσπάσεις της μήτρας καθώς και  οι κινήσεις και οι καρδιακοί παλμοί του εμβρύου.

Ο συνδυασμός του καρδιοτοκογραφήματος  με το υπερηχογράφημα Ανάπτυξης- Doppler (δείτε την αντίστοιχη ενότητα), μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση του εμβρύου, τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού, προεκλαμψίας και ενδομήτριου θανάτου.