Γυναικολογικά

Υδροϋπερηχογράφημα Μήτρας (δισδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης 2D / 3D)

Πρόκειται για διακολπικό γυναικολογικό υπερηχογράφημα δισδιάστατης ή/και τρισδιάστατης απεικόνισης (2D/3D) μετά από έγχυση μικρής ποσότητας φυσιολογικού ορού στη μήτρα μέσω του τραχήλου.

Συνήθως διενεργείται στο πρώτο μισό του κατά μηναίου κύκλου και μας επιτρέπει να ελέγξουμε την ανατομία των έσω γεννητικών οργάνων της γυναίκας.   

Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα (δισδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης 2D / 3D)

Με το εξέταση αυτή  ελέγχονται οι διαστάσεις, η θέση και η μορφολογία της μήτρας και των εξαρτημάτων με σκοπό να αποκλείσουμε πιθανές παθολογικές καταστάσεις ή να εντοπίσουμε την αιτία του γυναικολογικού προβλήματος.

Συνήθως διενεργείται στο πρώτο μισό του κατά μηναίου κύκλου και μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό διακοιλιακού και διακολπικού υπερηχογραφήματος.

Subscribe to RSS - Γυναικολογικά